ಅಧಿಸೂಚನೆ

             ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:28/02/2019, 5.00 ಕ್ಕೆ              ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳು / ಏಜೆಂಟ್ಸ್ / ದೂರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. NEFT / RTGS ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ.              ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ                                                 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ                                                 ಬದಲಾವಣೆ ವಿನಂತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2964
ಯೋಜನೆಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
1641
ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
2132
ದೂರುಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ