NEW ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೇರಾ (ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯಾಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ.       ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 22/12/2018 @ 5.00 PM                      NEW ಅಧಿಸೂಚನೆ: 1) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೇರಾ (ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದ್ಯಸರ ನೇಮಕಾತಿ. 2) ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಸದ್ಯಸರ ನೇಮಕಾತಿ . ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 15/12/2018 @ 5.00 PM                                 NEW Click here to Apply for Post Registration and Quarterly Update                                              NEW Click here to Apply for Project Extension                                              NEW Circular On GST                                                                 "RERA Provisional Registration Number Invalid: Need Permanent (Approved) Number from 1/4/2018 for Marketing/Sale"